Vi kan godt lide de gøgespættede og legbarfarvede Brahma, dog findes der ikke mange af dem, farverne er kun anerkendte i meget begrænset omfang. Når man avler videre med nye farver skal man passe på at Brahmaernes ønskede type, formen, ikke går tabt. Så man skal følge udviklingen af sine ungdyr kritisk, og kun avle videre med lovende dyr med hensyn til form og fjertegningen.
Dyr, der ikke egner sig til den videre avl, får typisk en karriere som smukke havehøns eller deltager i søndagsmiddagen.

Vi skal træne fotograferingen af ungdyrene noget mere, de er ikke helt trygge ved at skulle være fotomodeller!

Gøgespættede Brahma - grundstammen

Gøgespættede  Brahma - F1, ungdyr i forskellige aldre